Bokarenan har uppdaterats

21/11/2019 av Anders Björkland

Efter mycket lärande och arbete har Bokarenan uppdaterats. Den har fått en ny struktur som innebär att den bättre kan underhållas och läggas till med nya funktioner. I denna nya form så har Bokarenan fortfarande de tidigare funktionerna med att lägga till böcker "Att läsa"-lista och en lista för att se vilka böcker man recenserat.

Nytt är layouten som i huvudsak har gått från beiget till grönt, och i övrigt piffats till med färger.

Nytt är också utforska-funtktionen. Via den så kan man klicka in sig i olika genrer för att se olika recenserade böcker. Där finns också listor för populära och topprecenserade böcker.

Framtida funktioner är att underlätta ifyllandet av bok-information med hjälpsamma verktyg som jobbar i bakgrunden.

Har du förslag på ytterligare funktioner? Mejla dem till epost: forslag@bokarenan.se

Välkommen!

1 2